Choose your country

MENNEKES

Power your Industry

Stabil energi- og datafordeling for industrien

Industri er et vidt begrep. Og det omfatter mange viktige bransjer. Det være seg produsenter av kjøretøy, fly og maskiner, næringsmiddelsektoren eller metall-, kjemi- og aluminiumsindustrien: Tekniske anlegg og maskiner trenger energi og data – sikkert og pålitelig. Moderne industrianlegg fungerer ganske enkelt ikke uten strøm- og datafordelere. Og her kommer MENNEKES inn i bildet: Vi kan tilby plugginnretninger, stikkontakter, stikkontaktkombinasjoner, data- og nettverksteknologi og spesialprodukter etter ønske – alt av høy kvalitet. Våre løsninger er svært robuste og langlevende og kan monteres, betjenes og vedlikeholdes raskt – vi gir produksjonen din tilstrekkelig kraft!