Choose your country

MENNEKES

Personvern

Avsnitt 1 – informasjon om innsamling av personopplysninger

1. Her følger informasjon om hvordan vi samler inn personopplysninger på nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg personlig, f.eks. navn, adresse, e-postadresser og brukeratferd.

2. Behandlingsansvarlig i henhold til artikkel 4 nr. 7 i EUs personvernforordning (GDPR) er

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem

Tlf.: +49 2723 41-1
Faks: +49 2723 41-214
E-post: e-post(at)MENNEKES.de

Du kan ta kontakt med personvernombudet vårt på privacy(at)mennekes.org (eller per post, husk å merke konvolutten med «The Data Protection Officer»).

3. Hvis vi bruker kontraktsleverandører til enkeltfunksjoner i tilbudet vårt eller ønsker å bruke opplysningene dine til reklameformål, vil vi informere deg i detalj om hendelsene nedenfor. Vi oppgir også de etablerte kriteriene for så lenge lagringen varer.

Avsnitt 2 – dine rettigheter

1. Du har følgende rettigheter med hensyn til personopplysningene som vi har lagret om deg:

 • rett til innsyn
 • rett til retting og sletting
 • rett til begrensning
 • rett til å protestere
 • rett til dataportabilitet.

2. I tillegg har du rett til å klage til et datatilsyn om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Vedkommende myndighet er vanligvis tilsynsmyndigheten der den behandlingsansvarlige har sitt hovedkontor (se avsnitt 1).

Avsnitt 3 – innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

Hvis du bare besøker nettstedet vårt for å lese informasjon, dvs. at du ikke registrerer deg hos oss eller deler informasjon med oss på noen måte, samler vi bare inn de personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Hvis du vil se på nettstedet vårt, samler vi inn følgende opplysninger som trengs for at vi teknisk sett skal kunne vise nettstedet til deg, og for å sørge for stabilitet og sikkerhet (juridisk grunnlag er artikkel 6 nr. 1 s. 1 f GDPR):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell fra Greenwich middeltid (GMT)
 • Tilgangsstatus / HTTP-statuskode
 • Overført datamengde
 • Nettstedet som forespørselen kommer fra
 • Nettleser
 • Operativsystem og grensesnitt
 • Språk og versjon for nettleseren

Avsnitt 4 – innsamling av personopplysninger ved søknader

1. Når du søker på en stilling hos et selskap i MENNEKES Group, gir du selskapet personopplysningene dine via en bestemt søknad. Opplysningene dine blir lagret og behandlet både på MENNEKES’ systemer og på systemene til vår programvarepartner Haufe-umantis AG. Da fungerer MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG som behandlingsansvarlig i henhold til artikkel 4 (7) GDPR og Haufe-umantis AG som databehandler i henhold til artikkel 28 i GDPR.

2. Under søknadsprosessen samler vi inn flere opplysninger i tillegg til informasjonen oppgitt i § 3. Dette omfatter:

 • hoveddata i søknaden (tittel, etternavn, fornavn, fødselsdato, adresse)
 • søknadsdata (CV, sertifikater, attester)
 • kommunikasjonsdata (telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse)

3. Opplysningene lagres i søkerdatabasen og holdes strengt fortrolig. Ansatte i personalavdelingen og personale som har ansvaret for ansettelser i MENNEKES Groups spesialistavdelinger, har tilgang til opplysningene. Personopplysninger blir ikke avslørt eller brukt for andre formål enn det som er oppgitt her, av personer eller enheter utenfor MENNEKES Group. Opplysningene kan brukes i anonymisert form til statistiske formål (f.eks. rapportering). Det er ikke mulig å trekke slutninger om enkeltpersoner. Sikker overføring og lagring av opplysningene er garantert.

Søkeropplysningene blir fullstendig slettet etter at søknadsprosessen er ferdig, eller etter at de lovpålagte oppbevaringstidene er utløpt, så lenge det ikke er gitt uttrykkelig samtykke til langvarig lagring. Hvis en søker blir ansatte hos MENNEKES på bakgrunn av søknaden, blir personopplysningene, eller i det meste et utdrag fra dem, lagt til i personalmappen.

4. Samtykket til databehandling i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i GDPR gjelder bare for personer som er minst 16 år gamle. Behandling av personopplysninger for personer som ennå ikke er 16 år gamle, er i henhold til artikkel 8 nr. 1 GDPR bare tillatt hvis en forelder eller foresatt tar ansvar for eller gir et slikt samtykke. Det antas derfor at behandling av personopplysninger er begrunnet for mindreårig under 16 år med samtykke fra foresatt. Denne betingelsen baserer seg på det faktum at det er i søkerens og den foresattes interesse at en søknadsprosess faktisk kan utføres. Det juridiske grunnlaget her er artikkel 6 nr. 1 bokstav f. GDPR.

Avsnitt 5 – innsamling av personopplysninger i forretningsforhold

1. Hvis du har gitt oss opplysningene dine for å oppfylle en (forhånds-) kontrakt eller av markedsføringsårsaker, eller for å behandle en forespørsel eller klage, vil flere personopplysninger blir lagret. Avhengig av søknaden kan dette omfatte følgende datakategorier:

 • personopplysninger (f.eks. navn og tittel)
 • kommunikasjonsdata (f.eks. telefonnummer, e-post, adresser)
 • kontraktdata (f.eks. kontraktdetaljer, tjenester, kundenummer, betalingsvilkår, bankinformasjon)
 • kundehistorikk (f.eks. e-poster, dokumenter, anrop/anropslogger, spørreskjemaer, faktura- og betalingsopplysninger)
 • formulerte spørsmål om selskapet og våre produkter
 • enhetsdata (f.eks. serienumre, plasseringer)
 • planleggings- og kontrolldata (f.eks. behandlingsstatus, oppgaver som skal utføres)
 • informasjon (fra tredjepart, f.eks. kredittbyråer, eller fra offentlige registre)

2. Det kan være at kunder av MENNEKES ønsker dropshipping. Da mottar MENNEKES både personopplysninger og kommunikasjonsinformasjon for kunder av kundene våre, som ikke har et direkte kontraktsforhold med MENNEKES. Disse opplysningene brukes bare til å oppfylle de kontraktsfestede pliktene overfor kunder av MENNEKES og for å sende varene til riktige leveringsadresser. Disse tredjepartsopplysningene brukes ikke til andre formål enn å oppfylle kontrakten. Opplysningene beskyttes i samme omfang med egnede tekniske og organisatoriske tiltak som alle andre opplysninger om direkte forretningspartnere av MENNEKES.

3. De gitte personopplysningskategoriene behandles og lagres for å kunne oppfylle kontrakten. De oppbevares i henhold til gjeldende lovpålagte krav.

4. Vi bruker også e-postadressene dine, som vi har mottatt i forbindelse med at du har vist interesse for produktene våre, f.eks. i forbindelse med bestillinger, til å informere deg om produktene våre. Du kan når som helst reservere deg mot denne reklamebruken uten at det påløper andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til grunntakstene.

5. Behandlingen av de oppførte opplysningstypene gjøres kun på grunnlag av den juridiske legitimiteten til rettsgrunnlagene oppført i avsnitt 10.

6. Loven om ansvaret for å overholde aktsomhetsplikten i leverandørkjeden (LkSG) ble vedtatt av den tyske forbundsregjeringen i slutten av juni 2021. For bedrifter med over 3000 ansatte trer denne loven i kraft 1. januar 2023 – det vil si da også for oss. Fra dette tidspunktet må vi kunne bevise overfor den tyske myndigheten for økonomi og eksportkontroll (BAFA) at vi tar hensyn til og overholder sosiale og økologiske aspekter i leverandørkjeden. Den nye loven har imidlertid ikke bare innvirkninger for oss, men også for samarbeidet vi har med dere som én av våre leverandører. For det er ikke bare vi selv som må bevise at vi oppfyller aktsomhetsplikten i leverandkjørkjeden, vi trenger også at leverandørene våre kan bevise dette. For å kunne oppfylle dette kravet har vi bestemt oss for å samarbeide med tjenesteleverandøren Integrity Next, og vi har allerede lagt ut opplysninger om aktsomhetsplikten på denne plattformen. Vi har bevisst gått inn for å samarbeide med Integrity Next for å minimere arbeidsmengden med å dokumentere aktsomhetsplikten på alle sider. For å kunne oppfylle ovennevnte forpliktelse gir vi Integrity Next kontaktopplysningene til de ansvarlige kontaktpersonene vi kjenner til.

Tjenesteleverandør:

Integrity Next GmbH
Max-Joseph-Str. 6
80333 München
Tel.: +4989215405250
E-Mail: contact@integritynext.com
Her finner du personvernerklæringen til Integrity Next..

Lagringsvarighet:

Vi behandler opplysningene så lenge forretningsforbindelsen varer, og i 3 år utover dette. Opplysningene er lagret hos Integrity Next så lenge dere har et forhold til Integrity Next. Dere har når som helst mulighet til å få slette opplysningene hos Integrity Next.

Rettslig grunnlag for databehandlingen:

Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er vår lovpålagte plikt i henhold til artikkel 6 første ledd bokstav c i GDPR.

Avsnitt 6 – ta kontakt på nettstedet vårt

1. Hvis du kontakter oss per e-post eller via et kontaktskjema, blir opplysningene du har delt med oss (e-postadresse, navn og telefonnummer, eventuelle skjermbilder), lagret av oss slik at vi kan svare på spørsmålene dine. Hvis forespørselen din gjør det nødvendig og svaret derfor er i din interesse, eller du har gitt oss uttrykkelig samtykke, videresender vi forespørslene din sammen med opplysningene dine til våre MENNEKES-datterselskaper, inklusive slike i andre land (i henhold til artikkel 49 nr. 1 GDPR). Opplysningene som MENNEKES behandler i denne sammenhengen, blir enten slettet etter at det ikke lenger er nødvendig å lagre dem, eller så blir behandlingen begrenset hvis det finnes lovpålagte oppbevaringskrav. Om nødvendig kan enkelte forespørsler også videresendes til MENNEKES’ partnerselskaper for å få svar derfra.

2. Vi ønsker å understreke at det er mulig å lese og endre e-poster uten autorisering og uten at dette blir oppdaget, på en ukryptert overføringskanal, hvis det ikke er brukt krypteringsteknologi. I tillegg bruker MENNEKES spamfiltre for å stanse uønsket reklame, noe som i unntakstilfeller også kan avvise normal e-post ved en feil. E-poster som inneholder virus eller skadelig programvare, blir også blokkert før levering.

Avsnitt 7 – datastyrt chatbot/servicetelefonnummer

MENNEKES drifter datastyrt servicetelefonnummer og chat for å forberede eller besvare tekniske forespørsler, som registrerer nødvendige opplysninger for teknisk service eller besvarer ofte stilte spørsmål uten å involvere ansatte. Dette omfatter også automatisert transkribering av samtalene. Formålet med dette er å optimalisere kundeforespørsler. Den legitime interessen baserer seg, blant annet, på raskere behandling av kundeforespørsler. Det juridiske grunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav f GDPR. Mottakere av opplysningene som oppgis, er ansvarlige servicemedarbeidere hos MENNEKES Group og serviceleverandøren som brukes til å levere og implementere chatboten/servicetelefonnummeret. Databehandlingen gjøres bare i Tyskland. Opplysningene slettes automatisk etter 90 dager hvis de da ikke trengs til å løse servicesaker. Det finnes ingen automatisert beslutningstaking.

Avsnitt 8 – dataoverføring til andre land

Det overføres som regel ingen personopplysninger til land utenfor EU (såkalte tredjeland) så lenge dette ikke er lovpålagt (f.eks. pliktig skatterapportering), eller hvis du har gitt samtykke om dette til MENNEKES, eller det er nødvendig ut fra typen forespørsel. Personopplysninger kan overføres innad i MENNEKES Group globalt dersom dette er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene. Overføring av personopplysninger gjelder særlig fra de utenlandske avdelingene og til Tyskland. I tilfelle overføring til for eksempel Sveits eller USA, er slik overføring tillatt i henhold til artikkel 44 et seq. GDPR og tilsvarende bestemmelser. I forbindelse med interesseavveining i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f GDPR kan MENNEKES overlevere betalingsopplysninger fra debitorer til kredittbyråer hvis de respektive kravene er oppfylt (f.eks. i henhold til § 31 nr. 2 BDSG). Hvis opplysningene overføres til utenfor EU, f.eks. til Sveits, Storbritannia eller USA, er denne overføringen legitim i henhold til artikkel 44 et seq. GDPR og tilsvarende bestemmelser.

Avsnitt 9 – nyhetsbrev

1. Du har mulighet til å abonnere på nyhetsbrevet vårt. For å gjøre dette må du dele e-postadressen din med oss. Valgfri informasjon, som å gi oss tilgang på ditt fulle navn eller en mulig samkjøring av datasett, trengs bare for å optimalisere tjenesten. Du kan slutte å abonnere på nyhetsbrevet når som helst ved hjelp av lenken om å avslutte abonnementet som er å finne i e-posten. For å abonnere på nyhetsbrevet brukes prosedyren for dobbelt samtykke for å verifisere e-postadressen din og samtidig kontrollere at du ønsker å motta nyhetsbrevet. MENNEKES forbeholder seg retten til å samkjøre dataregistre gitt at de uten tvil kan tilordnes en aktiv MENNEKES-kontakt. 

2. Hvis brukeren har gitt uttrykkelig samtykke på forhånd, er det lov å bruke personlig nyhetsbrevsporing. Når MENNEKES leverer nyhetsbrevet, kan de registrere noen av mottakerens opplysninger, f.eks. tidspunkt for leveringsforespørsel, IP-adresse eller informasjon om hvilket e-postprogram som er brukt (klient). På denne måten kan man lage statistiske analyser samt vurdere hvorvidt nettbaserte markedsføringskampanjer har lyktes eller ikke. Ved hjelp av personlig sporing kan man også sende nyhetsbrev som er skreddersydd mottakerens behov. Navnet på bildefilen individualiseres for hver enkelt e-postmottaker ved å legge ved en unik ID. MENNEKES noterer seg hvilken e-postadresse tom tilhører hvilken ID, og kan derfor bringe på det rene hvilken nyhetsbrevmottaker som nettopp har åpnet e-posten ved å hente fram bildet. Disse opplysningene videresendes ikke til tredjepart. De registrerte kan når som helst kansellere både personlig og ikke-personlig nyhetsbrevsporing. Hvis du avslutter personlig sporing, blir det generelle nyhetsbrevet fortsatt sendt til deg. Hvis du avslutter abonnementet på nyhetsbrevet helt, blir du automatisk avregistrert fra alle typer nyhetsbrev. Avregistreringsmulighetene er oppgitt i detalj på slutten av hvert nyhetsbrev.

Avsnitt 10 – juridisk grunnlag for behandling

Så lenge det ikke er oppgitt noe annet, behandler vi personopplysningene vi mottar, i henhold til artikkel 6 nr. 1 a GDPR dersom vi har mottatt nødvendig samtykke til behandlingsformålet. Hvis personopplysningene brukes til å oppfylle en kontrakt eller forhåndskontrakt, behandler vi opplysningene i henhold til artikkel 6 nr. 1 b GDPR. Hvis vi er juridisk pålagt å behandle personopplysninger (f.eks. skattemessige krav), behandler vi opplysningene i henhold til artikkel 6 nr. 1 c GDPR. Men behandlingen kan også komme av MENNEKES’ legitime interesser, og her ligger det juridiske grunnlaget i artikkel 6 nr. 1 f GDPR. Legitime interesser omfatter også å ivareta vår levedyktighet som virksomhet samt velferden til alle våre ansatte og aksjonærer.

Avsnitt 11 – informasjonskapsler

1. I tillegg til opplysningene nevnt over lagres det informasjonskapsler på datamaskinen din når du bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir tilordnet/lagret på harddisken din av nettleseren, og som brukes av informasjonskapselen til å angi det stedet (oss i dette tilfellet) hvor bestemt informasjon strømmer til oss. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. De brukes bare til å gjøre internett-tilbudet mer brukervennlig og effektivt totalt sett.

Som standard er det bare nødvendige informasjonskapsler som lagres på datamaskinen din for å sikre at nettstedet fungerer riktig. Dette omfatter for eksempel informasjonskapsler etter utført pålogging. Hvis du samtykker til det, blir også andre informasjonskapsler lagret for å få en bedre forståelse av hvordan du bruker nettstedet. De nødvendige informasjonskapslene lagres første gang du besøker nettstedet vårt. Andre informasjonskapsler, for eksempel i forbindelse med YouTube-videoer, lagres når du spiller av videoene. Du finner mer informasjon under § 15. Vi forklarer informasjonskapslene vi bruker, i informasjonskapselerklæringen vår. Du kan endre eller tilbakekalle informasjonskapselinnstillingene der når som helst.

2. Dette nettstedet bruker følgende typer informasjonskapsler, og omfanget og funksjonen forklares nedenfor:

 • midlertidige informasjonskapsler
 • permanente informasjonskapsler

Midlertidige informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Disse omfatter også øktinformasjonskapsler. Disse lagrer en økt-ID, som brukes til å tilskrive de forskjellige forespørslene fra nettleseren til den vanlige økta. På denne måten kan datamaskinen din bli gjenkjent hvis du kommer tilbake til nettstedet vårt. Øktinformasjonskapslene slettes hvis du logger ut eller lukker nettleseren. Permanente informasjonskapsler slettes automatisk etter en forhåndsinnstilt periode, som varierer avhengig av informasjonskapselen. 

Avsnitt 12 – Google Analytics

MENNEKES bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google bruker informasjonskapsler. Informasjonen som informasjonskapselen generer om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Google bruker denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, til å opprette rapporter om nettstedsaktivitet og til å levere andre tjenester i forbindelse med nettstedsaktivitet og internettbruk til nettstedets driftsansvarlig. Pseudonymiserte brukerprofiler kan lages med de behandlede opplysningene.

Vi bruker bare Google Analytics med IP-anonymisering aktivert. Dette betyr at brukerens IP-adresse forkortes av Google innenfor EUs medlemsland eller i andre avtaleland i EØS. Det er bare i unntakstilfeller at hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA og forkortes der. IP-adressen som overføres av nettleseren din som del av Google Analytics, settes ikke sammen med annen Google-informasjon.

Brukere kan endre eller tilbakekalle lagring av informasjonskapsler ved å stille inn dette i informasjonskapselerklæringen.

Du finner mer informasjon om opplysningene Google bruker til markedsføringsformål, innstillinger og alternativer for tilbakeholdelse av samtykke på Googles nettsteder: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ («Opplysninger som brukes av Google når du bruker våre partneres nettsteder eller apper»), http://www.google.com/policies/technologies/ads («Opplysninger som brukes til markedsføringsformål») http://www.google.de/settings/ads («Administrer informasjonen som Google bruker til å vise deg reklame») og http://www.google.com/ads/preferences/ («Bestem hva slags reklame Google skal vise deg»).

Avsnitt 13 – Google Maps

MENNEKES’ nettsted bruker Google Maps API for å framstille geografisk informasjon. Google Maps driftes av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Opplysninger om hvordan de besøkende på nettstedet bruker kartfunksjonen, blir samlet inn, behandlet og brukt. Ved å bruke dette nettstedet samtykker brukeren til at Google, én av deres representanter eller tredjepartsleverandører behandler og bruker opplysninger som samles inn automatisk, samt opplysninger som kunden oppgir (inklusive IP-adressen). Du finner mer informasjon om databehandling utført av Google i Googles personvernsinformasjon som du kan laste ned fra: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Avsnitt 14 – Google AdWords

MENNEKES’ nettsted bruker funksjonen for konverteringssporing som del av markedsføringsprogrammet «Google AdWords». Det lagres en informasjonskapsel – etter samtykke – så snart brukeren klikker på en reklame som er slått på av Google. Hvis brukeren besøker bestemte sider på nettstedet til AdWords-kunden og informasjonskapselen fortsatt er aktiv, kan Google og MENNEKES registrere at brukeren har klikket på annonsen og blitt videresendt til denne siden. Alle AdWords-kunder mottar en ytterligere informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores via nettstedene til andre AdWords-brukere. Informasjonen som er mottatt ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å lage konverteringsstatistikk for AdWords-brukere som ønsker å bruke konverteringssporing. MENNEKES får vite hvor mange brukere som har klikket på annonsen deres og blitt videresendt til en side med en konverteringssporingstagg. MENNEKES mottar imidlertid ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukerne personlig. Hvis brukeren ikke vil delta på sporingen, kan vedkommende holde tilbake samtykket. Du kan laste ned mer informasjon om personvernbestemmelsene til Google her: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Avsnitt 15 – YouTube – bruk av YouTube i modus for utvidet personvern

Vi bruker leverandøren YouTube for å lenke til videoer. YouTube er et selskap under Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Som de fleste nettsteder bruker YouTube imidlertid også informasjonskapsler til å samle inn informasjon om dem som besøker nettstedet. For å bruke YouTube på ditt nettsted må du samtykke til informasjonskapselerklæringen vår. I henhold til informasjonen fra YouTube bruker de disse informasjonskapslene til blant annet å samle inn videostatistikk, hindre svindel og forbedre brukervennligheten. Uavhengig av videoreproduksjoner fører dette til at det opprettes kommunikasjon med Googles «DoubleClick»-nettverk, noe som kan medføre videre databehandling. MENNEKES har ingen innflytelse her. Du finner mer informasjon om personvern med YouTube i personvernerklæringen deres på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Avsnitt 16 – Fonts.com

Dette nettstedet bruker «fonts.com», en skritftypetjeneste fra Monotype GmbH («fonts.com»), Werner-Reimers-Straße 2-4, D-61352 Bad Homburg («fonts.com»). Hver gang dette nettstedet åpnes, lastes det ned filer fra en «fonts.com»-server for å vise tekst med en bestemt skrifttype. IP-adressen deres kan overføres til en «fonts.com»-server og lagres som del av den vanlige serverloggen. «fonts.com» har ansvaret for den videre behandlingen av denne informasjonen. Du finner relevante betingelser og innstillingsalternativer i personvernerklæringen (http://www.monotype.com/legal/privacy-policy) til «fonts.com».

Avsnitt 17 – bruk av AddThis-plugins (Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing)

Nettstedet vårt bruker såkalte sosiale plugins («plugins») fra bokmerketjenesten AddThis, som driftes av AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA («AddThis»). Du finner en oversikt over AddThis-plugins og hvordan de ser ut, her: www.addthis.com/get/sharing. Hvis du åpner en side på nettstedet vårt som inneholder en slik plugin, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til AddThis-serveren. Innholdet i pluginen overføres direkte til nettleseren din av AddThis og lenkes til siden. Gjennom denne lenken mottar AddThis informasjon om at nettleseren din har åpnet den relevante siden på nettstedet vårt, og lagrer en informasjonskapsel på din enhet for å identifisere nettleseren din. Denne informasjonen (inklusive IP-adressen din) overføres direkte av nettleseren din til AddThis-serveren i USA og lagres der. AddThis bruker opplysningene til å lage anonymiserte brukerprofiler som fungerer som grunnlag for en personalisert og interesserelatert annonsetilnærming for de besøkende på nettsteder med AddThis-plugins. Du finner informasjon om formålet med og omfang av datainnsamlingen og videre behandling og bruk av data utført av AddThis på: www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Hvis du ikke ønsker at AddThis skal samle inn opplysninger framover, kan du laste ned en såkalt «opt-out»-informasjonskapsel som sikrer dette, fra: www.addthis.com/privacy/opt-out. Du kan også hindre at AddThis-pluginen overhodet lastes inn, ved hjelp av tilleggsprogrammer for nettleseren, f.eks. med skriptblokkeren «NoScript» (https://noscript.net/).

Avsnitt 18 – sosiale medier (Facebook, XING, LinkedIn, YouTube, Twitter)

MENNEKES er til stede på sosiale mediaplattformer for å komme i kontakt med (potensielle) kunder, ansatte, muligheter og partnere. MENNEKES har i den forbindelse ingen innflytelse på innsamling av opplysninger på disse plattformene, sel vom MENNEKES bruker de tilgjengelige opplysningene anonymt gjennom plattformens egne programmer for statistisk analyse. Vi bruker uansett rettene nevnt i avsnitt 2, så langt det er mulig på disse plattformene.

Avsnitt 19 - Bing Remarketing

Denne nettsiden bruker funksjonene til Bing Remarketing. Leverandøren er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Bing Remarketing analyserer brukeratferden din på nettsiden vår (f.eks. klikk på bestemte produkter) for å inngruppere deg i bestemte reklamemålgrupper og deretter vise deg passende annonser når du besøker andre nettbaserte tilbud (remarketing eller retargeting). Reklamemålgruppene som opprettes av Bing Remarketing, kan videre forbindes med Bings enhetsovergripende funksjoner. På denne måten kan du bli vist interesserelaterte, personaliserte annonser som er tilpasset deg avhengig av din tidligere bruks- og surfeatferd på en enhet (f.eks. en mobiltelefon). Du kan også bli vist dette på andre enheter (f.eks. et nettbrett eller en PC). Bing Remarketing brukes på grunnlag av artikkel 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR. Nettsidens driftsansvarlige har en legitim interesse av å markedsføre produktene sine mest mulig effektivt. Hvis det er bedt om egnet samtykke, gjennomføres behandlingen utelukkende på grunnlag av artikkel 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR; samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Avsnitt 20 - LinkedIn Marketing Solutions

I forbindelse med vårt nettbaserte tilbud bruker vi «LinkedIn Marketing Solutions». Leverandøren er LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland; heretter betegnet som: «LinkedIn»). LinkedIn Marketing Solutions brukes i forbindelse med markedsførings- og optimaliseringsformål på grunnlag av vår legitime interesse av effektiv og sikker disposisjon av dette nettbaserte tilbudet i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 s. 1 f) GDPR i forbindelse med artikkel 28 GDPR. Ved hjelp av LinkedIn Insight-tagger kan vi vise annonsene våre målrettet til slike LinkedIn-brukere som på forhånd har besøkt nettsiden vår og særlig undersider. I tillegg gjør dette det mulig for oss å kontrollere om en bruker som har klikket på én av LinkedIn-annonsene våre, deretter har blitt ført videre til nettsiden vår. LinkedIn bruker blant annet informasjonskapsler for at dette skal fungere korrekt. Hvis du er registrert hos LinkedIn og er logget på kontoen din der, registrerer LinkedIn dette besøket i brukerkontoen din. Opplysningene som samles inn hos deg, er anonyme for oss og gjør det ikke mulig å identifisere enkeltpersoner. Vi kan ikke påvirke hvor mange opplysninger LinkedIn samler inn ved å bruke Insight-tagger, eller hvordan LinkedIn behandler disse opplysningene videre. Så vidt vi vet, mottar LinkedIn informasjon om hvilke undersider av nettsiden vår du har besøkt, og om du har klikket på én av LinkedIn-annonsene våre. Utover dette kan det ikke utelukkes at LinkedIn også samler inn og lagrer IP-adressen din og eventuelt andre identifikatorer dersom du ikke er logget inn med LinkedIn-kontoen din, eller dersom du ikke har en LinkedIn-brukerkonto. Personvernerklæringen til LinkedIn finner du her: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Avsnitt 21 – sosiale nettverk – Facebook Insights

I tillegg til vårt eget nettsted er MENNEKES også til stede på sosiale nettverk (såkalt fansider). Dette kan for eksempel være fansider på Facebook. De brukes blant annet for å kontakte interesserte parter og brukere og informere dem om nyvinninger. Opplysningene som oppgis der, kan også behandles utenfor EU, ettersom datalagringen bare utføres av de driftsansvarlige for plattformene. De fleste sosiale nettverk tilbyr også andre analytiske verktøy som gir fansidens driftsansvarlige tilgang på sammensatt informasjon om fansidens brukere, noe som er tilfellet med «Facebook Insights». Denne statistikken er det bare Facebook som står for, uten at MENNEKES har noen innflytelse her. Du finner mer informasjon om innsamlede opplysninger på de-de.facebook.com/help/pages/insights. Facebook Insights gir MENNEKES tilgang på følgende opplysninger: «liker»-informasjon, sidevisningsstatistikk, aktiviteter, videovisninger, postinteraksjoner og -rekkevidde, kommentarer, delt innhold, svar, kjønnsstatistikk, regional brukerfordeling, språk og klikk på de enkelte knappene. Personopplysningene som MENNEKES får tilgang til her, brukes bare til kommunikasjonsformål og kan, hvis dette er uttrykkelig nevnt, også brukes til kampanjer og konkurranser. Anonymisert informasjon kan også brukes til å måle rekkevidde. Det juridiske grunnlaget er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f GDPR. Den legitime interessen er moderne kommunikasjon mellom interesserte kunder, mulige søkere, partnere, kunder og MENNEKES. 

Den europeiske unions domstol (EU-domstolen) bekreftet den 5. juni 2018 at de som drifter fansider på Facebook, også har et felles ansvar sammen med plattformens driftsansvarlige for personopplysninger oppgitt av kundene. Du finner mer informasjon om det felles ansvaret for Facebook Fan Page Insights på www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Hovedansvaret ligger hos Facebook, som også ivaretar de registrertes rettigheter på plattformen i henhold til GDPR (se § 2) (artikkel 12 og 13 GDPR, artikkel 15–22 GDPR og artikkel 32–34 GDPR). De registrerte kan vise til sine rettigheter overfor MENNEKES eller Facebook Ireland Limited («Facebook Ireland»). Hvis du viser til dine rettigheter som registrert mot MENNEKES med hensyn til Facebook Insights, er vi forpliktet til å videresende all informasjonen om kravet til Facebook Ireland. Facebook Ireland Limited har følgende kontaktinformasjon: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Personvernerklæring: www.facebook.com/about/privacy/.

Avsnitt 22 - Pardot Marketing Automation System

Noen skjemaer på nettsidene våre er tilknyttet Pardot. Pardot er en programvare for markedsføringsautomasjon fra Salesforce.com. Vi bruker Pardot Marketing Automation System («Pardot MAS») fra Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA («Pardot») på nettsidene våre. Pardot er en spesiell programvare som samler inn og analyserer bruken av en nettside utført av besøkende. I den grad Pardot LLC behandler personopplysninger, skjer behandlingen på våre vegne. Pardot LLC overholder Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA for de tjenestene som Pardot LLC gjennomfører som databehandler.

Hvorfor bruker vi Pardot?

Vi bruker Pardot som markedsføringsanalysetjeneste for å vedlikeholde det nettbaserte tilbudet og markedsføringskommunikasjonen og for å måle, utvide og optimalisere innholdet på nettsidene. Vi bruker disse opplysningene for å funne ut hvilke temaer du synes er interessante ved at vi for eksempel sporer hvilke lenker du klikker på. Vi bruker opplysningene for å forbedre tjenestene våre. For å beskytte brukerne og partnerne kan svindel- og sikkerhetsrisikoer også oppdages og avverges om nødvendig. Personopplysninger som er oppgitt frivillig, lagres først i Pardot for deretter å bli behandlet med Salesforce CRM-systemet med det formål å ta kontakt og/eller tilsende informasjon. Salesforce kan samle inn informasjon om besøkende på selskapets nettsider («nettsidenavigasjonsdata») ved å bruke vanlige datainnsamlingsverktøy, for eksempel informasjonskapsler eller nettsignaler. Disse nettsidenavigasjonsdataene inneholder generell informasjon fra nettleseren din (f.eks. nettlesertype og -språk). Ved hjelp av nettsidenavigasjonsdataene blir blant annet selskapets nettsider klargjort og forbedret.

Informasjonskapsler:

Salesforce/Pardot bruker både øktinformasjonskapsler og faste informasjonskapsler. Ved å bruke informasjonskapsler er det for eksempel mulig å kjenne igjen nettleseren din. Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres derfra til vår side. Derfor har du som bruker også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren kan du deaktivere eller begrense overføring av informasjonskapsler. Du kan når som helst slette lagrede informasjonskapsler. Dette kan også gjøres automatisk.  I tillegg kan du når som helst deaktivere oppretting av pseudonymiserte bruksprofiler ved å konfigurere nettleseren din til ikke å godta informasjonskapsler fra domenet «pardot.com». Hvis du deaktiverer informasjonskapsler for nettsiden vår, kan det være at ikke alle funksjonene på nettsiden fungerer helt som de skal..

Nettsignaler:

Nettsignaler er gjennomsiktige elektroniske bilder som kan brukes til å gjenkjenne visse typer informasjon på datamaskinen din, for eksempel informasjonskapsler, tidspunktet da du besøkte en bestemt nettside knyttet til nettsignalet, og en beskrivelse av nettsiden knyttet til nettsignalet. Salesforce kan da for eksempel plassere nettsignaler i markedsførings-e-poster som varsler selskapet når du klikker på en lenke i e-posten som tar deg til én av selskapets nettsider. Salesforce bruker nettsignaler for å forbedre selskapets kvalitet og e-postkommunikasjon. Salesforce bruker nettsignaler, eller en kombinasjon av nettsignaler og informasjonskapsler, for å samle inn informasjon om hva kunder og besøkende gjør på selskapets nettsteder, og hvordan de interagerer med e-poster fra selskapet. I tillegg kan Salesforce bruke nettsidenavigasjonsdata alene eller i kombinasjon med annen informasjon om kunder eller deltakere for å gi personlig tilpasset informasjon om selskapet..

Tvungen avsløring:

Salesforce forbeholder seg retten til å bruke eller avsløre all oppgitt informasjon hvis det er påkrevd å gjøre dette ved lov, eller hvis selskapet med rimelighet mener at bruk eller avsløring er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller oppfylle selskapets forpliktelser i en rettssak eller i henhold til en rettskjennelse.

Avsnitt 23 – «white labels»

MENNEKES gjør løsningssøkerplattformen sin tilgjengelige for forskjellige selskaper, slik at disse kan bruke sin logo og sitt krav, såkalte «white labels». For å unngå forvirring ønsker vi å understreke at all kontaktinformasjon som legges inn, og all bruksstatistikk bare brukes av MENNEKES, og at kontaktinformasjonen også brukes av de MENNEKES-partnerne som kunden har valgt. Selskapet som bruker «white label»-plattformen mottar ingen personopplysninger fra brukerne.

Avsnitt 24 – eksterne lenker

Dette nettstedet inneholder også eksterne lenker, hvor MENNEKES ikke har innflytelse på innholdet. Derfor tar MENNEKES ikke ansvar for dette innholdet. Det er den respektive leverandøren som har ansvaret for informasjonen som er tilgjengelig. Ingen lovbrudd var synlige da lenken ble opprettet. Når MENNEKES mottar varsel om slike brudd, fjernes lenken umiddelbart.

Stand: 03/2023