Choose your country

MENNEKES

Compliance

Som familiebedrift legger vi stor vekt på sosialt ansvar både innenfor og utenfor vår egen organisasjon. Bedriftskulturen vår er preget av transparens, gjensidig respekt og tillit. Vi identifiserer oss med mennesker og kulturer i alle regioner hvor vi er aktive. For MENNEKES er Compliance (Samsvar) et konsept som gjenspeiler bedriftskulturen vår og som styrker medarbeidernes bevissthet når det gjelder å opptre etisk riktig og i henhold til lover og regler. Vi er til å stole på, ikke bare i teorien.

Våre prinsipper

Hver enkelt tar ansvar

Det er essensielt for MENNEKES at alle følger lover og regler og opptrer ansvarlig. Innenfor Compliance (Samsvar) Management-programmmet i foretaket har vi vedtatt en adferdskodeks som heter "Hver enkelt tar ansvar". Den fastslår at våre sentrale verdier, plikter og prinsipper for adferd gjelder for alle deler av foretaket og for alle medarbeidere, inklusiv ledelsen. Dette er vår rettesnor når det dreier seg om følgende temaer:

 • Pålitelighet og ærlighet
 • Overholdelse av lover og regler
 • Initiativ til forretningsbetingelser
 • Kontraktsforhandlinger
 • Reklamasjonsbehandling
 • Behandling av konkurrenter
 • Mennekes' ansikt utad
 • Forsiktighet ved behandling av driftsmidler, knowhow og bedriftens midler
 • Forsiktighet ved behandling av data
 • Miljøvern og effektiv bruk av ressurser
 • Unngåelse av interessekonflikter

"At kundene er trofaste mot oss lenge, er viktigere enn kortsiktig profitt. Derfor oppfører vi oss korrekt, og prøver aldri å lure kundene våre."

Christopher Mennekes

Kontaktperson

Long-term customer loyalty is more important than short-term profit.

That‘s why we obey to laws and do what we promise our customers.

Christopher Mennekes

Alternatively, if you suspect an infringement, we offer the opportunity to consult an external ombudsman (impartial arbitrator), who will clarify the facts and, at your request, maintain your anonymity.

External Ombudsman
Attorney Carsten Sieg
ra-sieg(at)rae-heller-epe.de
Phone:  +49 2761 893-21