Choose your country
MENNEKES

WEEE-direktiv

Avfallshåndtering av gamle apparater

Som del av WEEE-direktivet er vi som produsent av en elektroteknisk løsning forpliktet til å tilby våre B2B-kunder gratis retur og kassering av kommersielt brukte, gamle MENNEKES apparater.

Hvis du er B2B-kunde/industri- eller kommersiell kunde, og vil returnere gamle MENNEKES apparater til oss eller få de avfallshåndtert av oss, ber vi deg ta kontakt med din MENNEKES kontaktperson.

Sletting av personrelaterte data på gamle apparater

Obs: Personrelaterte data i eller på det elektroniske apparatet må du slette under eget ansvar før kasseringen.

Om symbolet «gjennomstreket søppelbøtte»

WEEE-direktivet foreskriver at våre elektrotekniske løsninger for B2B-kunder/industri- og kommersielle kunder siden 1. januar 2022 må markeres med symbolet «gjennomstreket søppelbøtte». Symbolet gjør oppmerksom på at det aktuelle apparatet på slutten av levetiden sin må kasseres atskilt fra usortert husholdningsavfall, eller at det må sendes til avfallshåndtering. 

Returmuligheter for private husholdninger

Hvis du er B2C-kunde / privat sluttkunde, kan du fortsatt returnere gamle MENNEKES apparater som du ikke har brukt kommersielt, gratis på samlepunkt for offentlig avfallshåndtering eller returnere de til fagforetninger og få de kassert der.