Choose your country

MENNEKES

MENNEKES Miljø

Bevisstheten om konsekvenser for miljøet, ressursforbruk og energiforbruk skaper et grunnlag for å skille mellom konkurrenter, og bidrar til å etterlate et rent og intakt miljø til etterfølgende generasjoner.

Vi tar dette ansvaret, og prøver å bruke ressursene vi har til disposisjon skånsomt og bevisst. Vi overfører også kravene til bedre behandling av ressurser og miljø til leverandørene våre. På denne måten profitterer vi av hverandre. 
Resultatet er at vi er våre lovbestemte forpliktelser bevisst, og at vi overholder disse og andre krav som vi har forpliktet oss til å overholde. Vi vurderer og tar hensyn til miljøaspekter på alle områder i foretaket. 
Det er en del av vår kontinuerlige forbedringsprosess å redusere belastningen for miljøet og forbruket av energi.

"Du må behandle jorden godt. Den er ikke gitt deg av dine foreldre. Den er lånt deg av dine barn." 
- Fra Kenya -

Kontaktperson

Sertifikat ISO 14001:2015