Choose your country

MENNEKES

MENNEKES Kvalitetsstyring

Det er MENNEKES-gruppens erklærte mål å sikre et høyt kvalitetsnivå med våre produkter og tjenester. Denne kvaliteten må ikke bare oppfylle kravene fra kundene og de nasjonale og internasjonale standardene, men helst overgå dem. For å oppnå målet om å levere utelukkende høyeste kvalitet, har MENNEKES helt siden 1995 bygd opp et effektivt og fullstendig integrert kvalitetsstyringssystem iht. DIN EN ISO 9001.

At systemet er integrert, betyr at alle våre produksjons- og montasjeavdelinger arbeider etter dette, og at disse er sertifisert selv eller gjennom systemet. På denne måten kan MENNEKES dokumentere at foretaket realiserer de samme standardene over hele linjen, slik at de høye kravene kan oppfylles på lang sikt. 
Da foretaket ble utvidet med nye forretningsområder for elektromobilitet, måtte styringssystemet utvides med kravene i ISO/TS 16949. Etter vellykket implementering og sertifisering er MENNEKES nå også "tier 1" leverandør i bilindustrien.
Hvert år kontrollerer og bekrefter et akkreditert sertifiseringsorgan at kravene i standarden oppfylles.

"Å levere kvalitet, betyr å oppfylle krav. Men det er ikke bare kundene våre som stiller krav. Det gjør også medarbeidere, leverandører og samfunnet generelt. Målet vårt er å ikke bare oppfylle alle disse kravene, men å overgå dem."

Dietmar Löcker - områdeleder kvalitet

Uavhengige kontrollorganisasjoner bekrefter at produktene våre har høyeste sikkerhet, beste kvalitet og feilfri bruk.

For å være oppdatert på utviklingen innen kvalitetsstyring og for å la andre ta del i våre erfaringer, engasjerer MENNEKES seg som medlem i den tyske foreningen for kvalitet og risikostyring "Deutsche Gesellschaft für Qualität" (DGQ).

Kontaktperson

Sertifikat ISO 9001:2015

Sertifikat IATF 16949:2016