Choose your country
MENNEKES

MENNEKES Energistyring

Klimaet endrer seg, og det blir stadig færre energiressurser. Dette har inspirert MENNEKES til å integrere et energistyringssystem i det eksisterende styringssystemet. Energistyringssystemet er sertifisert iht. DIN EN ISO 50001.

Gjennom vårt engasjement med hensyn til ansvarlig behandling av energi, oppstår det i tillegg til miljøaspektet også nye muligheter for alle deler av foretaket til å skåne de knappe ressursene i verden.

Den regelmessige kontrollen av de viktigste energiforbrukerne og produksjonsprosessene fører til en kontinuerlig forbedringsprosess. Resultatene stimulerer til at både MENNEKES-gruppen og leverandørene våre handler miljøbevisst.

"Antallet energikilder er begrenset, men det er ikke måtene å spare energi på. Det viktigste må være å finne metoder som skåner både ressurser og økonomien."

Thorsten Blaschke

Kontaktperson

Sertifikat ISO 50001:2018