Choose your country
MENNEKES
Eine große bohrende Bohrmaschine

MIDENA Elektrowerkzeugbau GmbH

Kompetanse og kvalitet innen formbygging

Siden 2000 har navnet "MIDENA Elektrowerkzeugbau" stått for høy kvalitet og presisjon innen formbygging. I disse høyteknologiske tider er formverktøy og formbygging et bindeledd mellom utvikling og produksjon, og dermed et viktig ledd i den industrielle verdiskapningskjeden. Formene er i høyeste grad avgjørende for kostnader, kvalitet og "time-to-market" i utviklingen av nye produkter. For å sikre global konkurranseevne, kommer man ikke utenom en god markedsstrategi og en stadig tilpasning av produktene til kundenes behov. Spesielt viktig er kunnskap om den aktuelle situasjonen på markedet og oppdatering av egne produksjonsprosesser. MIDENA har som oppgave å optimalisere prosessene rundt produksjon av komplekse verktøy og former, slik at de høye kravene som stilles til økonomi og kvalitet i de industrielle arbeidsprosessene kan oppfylles. Disse kravene oppfyller vi gjennom å bruke forskjellige CAD/CAM-teknologier og effektiv bearbeidingsteknologi som for eksempel 5-akset fresing. Symbiosen av høyt motivert faglært arbeidskraft, topp moderne produksjonsanlegg og utvikling av komplekse bearbeidingsstrategier, gjør det mulig å realisere økonomiske arbeidsprosesser. MIDENA deltar aktivt på markedet med tjenestene sine for å oppfylle disse kravene, og det kommer de til å fortsette med.

Teamet

Den årelange praksisen til vårt godt innkjørte ekspertteam og de topp moderne CNC-maskinene garanterer høyeste kvalitet ved produksjon av sprøytestøpeformer. PPMS-systemet fra SEGONI garanterer en kundeorientert ordrebehandling og målrettet tidsstyring. Selvfølgelig kan vi også tilby endrings- og reparasjonsservice. Det effektive teamet vårt garanterer oppfylling av høye kvalitetskrav, og det med korte utførelsestider. Produksjon av former med kjerneuttrekk i varmkanal- og flerkomponentteknikk er en av våre styrker.

Vi utdanner yngre krefter på området finmekanikk selv, for å sikre at vi kan yte vårt beste også i fremtiden.

Vårt fokus

PPMS (produksjons-, prosess- og managementsystem)

SEGONI-PPMS er et EDB-verktøy for bedriftsprosesser for små og mellomstore formprodusenter. For å sikre prosessorientert organisering og kontroll ved sertifisering av enkeltdeler og småserier, har vi bestemt oss for å bruke SEGONI. Her administreres tekniske og forretningsmessige data innenfor ett og samme system. SEGONI er et stabilt administrasjonssystem som også kan brukes av medarbeidere som ikke er EDB-eksperter. Systemet brukes til grov og fin kalkulering i forbindelse med tilbud, og senere til planlegging av kapasitet og frister.

CIMATRON (3D-Systems)

Maskinene våre programmeres utelukkende med programvareprodukter fra 3D Systems. Vi har nå i mange år brukt Cimatron til hele elektrodeprosessen. Her dreier det seg om avledning, dokumentasjon, NC-programmering og automatisk beregning av eroderingsparametere ved hjelp av EDM-setup på eroderingsmaskinene. Alle NC-freseprogrammene opprettes med Cimatron NC-Solution, både lommefresing, 3+2-akset fresing og 5-akset simultanfresing. I tillegg kan vi ved hjelp av Cimatron også foreta endringer av dine produktdata hvis det skulle være nødvendig. Til høyhastighets-skrubbfresing bruker vi programvareutvidelsen VoluMill. Denne modulen sparer tid og gjør at vi kan utnytte produksjonskapasiteten vår mer fleksibelt. Maskiner som ikke ser ut til å være egnet for skrubbfresing, kan på grunn av den reduserte spindellasten brukes til skrubbfres om nødvendig.

Kjernetrekk

MIDENA produserer kjernetrekk i forskjellige utførelser: De kan enten brukes innenfra eller utenfra. Våre kjernetrekk støter ut deler f.eks. ved hjelp av skråpinner med hydraulikk- eller pneumatikksylindere. Til hjelp kan vi f.eks. også levere kollapskjerner som spennes eller avspennes ved hjelp av kileeffekten. Vi kan også levere kombinasjoner av kjernetrekk og tenger. Komplekse verktøy for utskruing med drev kan leveres etter ønske. Kollapskjerner som forhåndsproduserte enheter fra kjente produsenter kan integreres i formene. Vi bruker også utskruingskjerner eller skruhylser som støter ut delen ved hjelp av rotasjon. Disse kan enten drives gjennom formens åpning, som f.eks. ved gjenger, tannstenger osv., eller via spesielle utskruingsenheter.

Reparasjon

Her skiller vi mellom reparasjons-, endrings- og vedlikeholdsoppdrag. En spesiell type reparasjonsoppdrag er akutte reparasjoner. Hvis formen svikter under den løpende produksjonen, kan det føre til lange stillstandstider og høye kostnader. Her kan vårt spesialiserte team hjelpe. Vi tilbyr service på stedet hvis det dreier seg om mindre reparasjoner. Ved større reparasjoner må formene leveres til oss. Vi har her en kran og forskjellige hydrauliske løftemidler til disposisjon for å demontere formen med én gang. Etterpå foretar vi straks en skadeanalyse og bestemmer hvordan vi skal gå frem videre. Her informerer vi selvfølgelig også kunden. Slike oppdrag har første prioritet og utføres ved hjelp av lasersveising og forskjellige typer belegg, f.eks. ekstern kjemisk hardnikkel. Sprøytestøpemaskiner produserer i kortere og kortere sykluser. Derfor er det viktig at faglært personell foretar jevnlig vedlikehold av formene. Skadede deler må selvfølgelig byttes ut. Også her kan man dra nytte av fordelene ved PPMS-systemet, som lagrer alt arbeid som er foretatt på formen. Alle former har en "CV" som kan spores flere år tilbake.

Service

Formene vi produserer, blir testet hos vårt morselskap, MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG, som har ca. 40 forskjellige sprøytestøpemaskiner. Vi kan produsere former med en vekt på inntil tre tonn.

Erodering

CNC-eroderingsmaskinene fra OPS/INGERSOLL og CNC-trådmaskinene fra MITSUBISHI takler selv de minste detaljer.

CAD-CAM

3D-/2D-dataene eller produkttegningene du gir oss, er malen for konstruksjonen. Ved hjelp av CIMATRON – (3D Systems) og CREO-systemer (PTC) kan vi produsere produktene dine, uansett hvor komplekse de er. Alle programmeringsplasser og CNC-maskiner er tilknyttet hverandre.

Fresing

Moderne HSC-teknikk gjør at vi også kan bearbeide grafittelektroder og herdede ståldeler. Bearbeidingssentrene til DMG og OPS/INGERSOLL støtter oss i produksjonen av presise 3D-konturer.

Dreiing

I produksjonen vår bruker vi en CNC-, en NC- og en universal-dreiemaskin. Den CNC-styrte maskinen er en DMG CTX 400. NC-maskinen er Boehringer DUS 560. Med disse maskinene kan vi produsere presisjonsdeler og småserier.