Choose your country

MENNEKES

Teknisk termoplast - PBT

For bruksområder som omfatter kjemikalier og andre aggressive stoffer, kan du også få pluggenhetene våre med kapsling av en ekstra robust spesialplast. Da bruker vi den tekniske termoplasten polybutylentereftalat (PBT). Kapslinger av dette materialet er veldig motstandsdyktige mot:

 • Saltvann
 • Vaskemiddel
 • Matfett
 • Vannholdig såpeløsning
 • Natronlut
 • Motorolje
 • Melk
 • Kalilut
 • Fruktjuice
 • Dieselolje
 • Bensin
 • Vannholdig ammoniakk