Choose your country

MENNEKES

Jordledningskontakt, klokkeposisjon og pluggfarger

Merkedriftsspenning over 50 V

Ved merkedriftsspenning over 50 V må

  • pluggen være utstyrt med en jordledningskontakt med kontaktstift og en beskyttelseskrage med hjelpetapp
  • og skjøteuttaket eller stikkontakten være utstyrt med en jordledningskontakt med kontakthylse og en beskyttelseskrage med spor.

Jordledningskontaktstiften til pluggen har større diameter enn pluggens andre (nøytralleder)-kontaktstifter – og passer dermed bare i det tilhørende jordledningskontakthylsen til skjøteuttaket eller stikkontakten. Ved at oppbyggingen og på samme måte posisjoneringen til beskyttelseskragesporet er fast (kan ikke fjernes eller endres!) på pluggen og beskyttelseskragetappen på skjøteuttak/stikkontakt, hindres feilaktig sammensetting av plugg og skjøteuttak/stikkontakt, og samtidig hindres da forvekslinger av spenninger og frekvenser – noe som kan være livsfarlig.

Klokkeposisjon

Klokkeposisjonen viser posisjonen til beskyttelseslederkontakten på den spenningsførende siden for pluggenheter – på bildet (over) står for eksempel beskyttelseslederkontakten til skjøteuttaket på klokka 6.

Identifikasjonsfargene til pluggene – eller pluggfargene (se grafikken) – angir den enkelte merkedriftsspenningen. De vanligste røde pluggene er for eksempel konstruert for 380 til 480 V – trefasevekselspenningen (400V) i Tyskland, svarte plugger er konstruert for industrinett, blå plugger f.eks. for husholdningsapparater og camping, gule plugger er for sikkerhetsspenning på skip og grønne plugger bl.a. for anleggsmaskiner. 

Mer informasjon

Merking og posisjonering av kontaktene

Ved stikkforbindelser som kobles til flere ganger må kontaktene være merket med symboler på følgende måte:

  • Ved tre ytterledere må fasekontaktene merkes med symbolene L1, L2, L3 eller 1, 2, 3. Hvis en nøytralkontakt finnes, må den merkes med bokstaven N. Den jorda kontakten merkes med symbolet 
  • Ved én ytterleder merkes denne med et symbol for den aktive polen L/+ og symbolet for den jorda kontakten, hvis denne finnes.

Kontakthylsene på stikkontakter og koblinger med nominell driftsspenning på over 50 V må være plassert med urviseren sett rett forfra.

Vanlige spørsmål, teknisk kundeservice, kurs og fabrikkbesøk

Har du flere spørsmål om elektroteknologi og pluggenhetene våre? Da er det bare å se på siden vår med vanlige spørsmål! Hvis du ikke gjør noen funn her, er det bare å ta kontakt med vår tekniske kundeservice.

Trenger du detaljert kursing i bruk av pluggenhetene våre, eller ønsker du innsikt i produksjonen vår med et lokalt fabrikkbesøk? Da er det bare å snakke med kursteamet vårt!