Choose your country

MENNEKES

IP-kapslingsgrader og beskyttelsesklasser

  • Kapslingsgrader (også kjent som IP = Ingress Protection) informerer om hva slags utvendig belastning en pluggenhet er beskyttet mot.
  • Beskyttelsesklasser beskriver sikkerhetstiltakene som beskytter mot farlig spenning og elektrisk støt og dermed mot ulykker.

IP-kapslingsgrader

CEE-pluggenheter skal alltid fungere pålitelig. Derfor skal de blant annet oppfylle en bestemt kapslingsgrad. Kapslingsgrader (også kjent som IP = Ingress Protection) informerer om hva slags utvendig belastning en pluggenhet er beskyttet mot. Alle kapslingsgrader består av to sifre. Disse definerer nøyaktig hvorvidt kapslingen beskytter innsiden av apparatet mot uønsket inntrenging. Det første sifferet informerer om beskyttelse mot fremmedlegemer og berøring. Det første sifferet informerer om beskyttelse mot vann. Sifferkombinasjonene er fastlagt i standarden DIN EN/IEC 60529.

Stikkontakter og skjøteuttak skal oppfylle oppgitt kapslingsgrad. Dette gjelder både når pluggen er satt inn og trukket ut. For plugger og apparatplugger gjelder kapslingsgraden når de er forbundet med en tilhørende enhet (skjøteuttak eller stikkontakt).

CEE-pluggenheter skal oppfylle kapslingsgrad IP 44 eller IP 67, og CEE-pluggenheter med merkestrøm fra 100/125 A skal oppfylle kapslingsgrad IP 67. Hvis stikkontakter med 100/125 A er festet i kapslingen eller danner én komponent sammen med denne, kan hele anlegget også være IP 44.

Vær oppmerksom på at vanlige SCHUKO® stikkontakter i henhold til DIN VDE 0620 og DIN 49440 ff. er konstruert slik at de bare oppfyller kapslingsgrad IP 44 når lokket er på. Når lokket ikke er på, kan inntrenging av vann rundt den jordede kontakten ikke forhindres.

Våre pluggenheter er merket med gjeldende kapslingsgrad.

Her ser du en oversiktlig tabell med kapslingsgrader i henhold til DIN EN/IEC 60529 (også ofte feilaktig kalt tabell med beskyttelsesklasser; du finner mer informasjon om beskyttelsesklassen lenger ned):

IP-kapslingsgrad for hus I henhold til IEC 60529, EN 60529, DIN EN 60529 (VDE 0470 del 1)

1. siffer

IEC 60529

Beskyttelse mot fremmedlegemer:

Beskyttelse mot berøring:

0

Ingen beskyttelse

Ingen beskyttelse

1

Beskyttelse mot faste fremmedlegemer med en diameter på ≥ 50 mm

Beskyttelse mot berøring med hånd

2

Beskyttelse mot faste fremmedlegemer med en diameter på ≥ 12,5 mm

Beskyttelse mot berøring med en finger

3

Beskyttelse mot faste fremmedlegemer med en diameter på ≥ 2,5 mm

Beskyttelse mot berøring med verktøy

4

Beskyttelse mot faste fremmedlegemer med en diameter på ≥ 1,0 mm

Beskyttelse mot berøring med tråd

5

Beskyttelse mot støv i skadelige mengder

Fullstendig beskyttelse mot berøring

6

Støvtett

Fullstendig beskyttelse mot berøring

2. siffer

IEC 60529

Beskyttelse mot vann:

0

Ingen beskyttelse

1

Beskyttelse mot dryppvann

2

Beskyttelse mot fallende dryppvann når huset har en vinkel på inntil 15°

3

Beskyttelse mot fallende dråper helt til 60° over horisontalplanet

4

Beskyttelse mot sprutevann fra alle retninger

5

Beskyttelse mot strålevann (dyse) fra alle vinkler

6

Beskyttelse mot kraftig strålevann

7

Beskyttelse mot kortvarig neddykking i vann

8

Beskyttelse mot varig neddykking i vann

9

Beskyttelse mot vann ved rengjøring med høytrykk/dampstråle, spesielt landbruk

IP-beskyttelsesklasser

Beskyttelsesklasser beskriver sikkerhetstiltakene som beskytter mot farlig spenning/et elektrisk støt og dermed mot en elektrisk ulykke.

Det er fire beskyttelsesklasser: 0, 1, 2 og 3. Beskyttelsesklassene for alt elektrisk utstyr er spesifisert i standardene DIN EN/IEC 61140 og VDE 0140-1. Symbolene som skal brukes for å identifisere utstyret er definert i DIN EN/IEC 60417-standarden.

Vanlige spørsmål, teknisk kundeservice, kurs og fabrikkbesøk

Har du flere spørsmål om elektroteknologi og pluggenhetene våre? Da er det bare å se på siden vår med vanlige spørsmål! Hvis du ikke gjør noen funn her, er det bare å ta kontakt med vår tekniske kundeservice.

Trenger du detaljert kursing i bruk av pluggenhetene våre, eller ønsker du innsikt i produksjonen vår med et lokalt fabrikkbesøk? Da er det bare å snakke med kursteamet vårt!