Choose your country

MENNEKES

Ekstra lav spenning

Ekstra lav spenning betegner i henhold til standarden DIN EN/IEC 60449 et lavspenningsområde som ikke går over en grenseverdi på 50 V (ved vekselspenning) eller på 120 V (ved likestrøm). Pluggenheter inntil 50 V trenger ikke jordledningskontakt, og standardene krever heller ikke klokkeposisjoner her.

Fordi jordledningskontakten mangler på pluggenheter inntil 50 V, brukes det en basistapp og en tilleggstapp på skjøteuttaket og stikkontakten samt et spor for basis- og tilleggstappen på beskyttelseskragen på plugger. Basistappen står alltid i klokkeposisjon 6. Hjelpetappen står i en klokkeposisjon i henhold til tabell 103 i DIN EN/IEC 60309 etter spennings- og frekvensverdi (se «mer informasjon» nedenfor.). Kontakthylser i stikkontakter og skjøteuttak med nominell driftsspenning til 50 V må være posisjonert som i vist i DIN EN/IEC 60309 ark 2-VIII (se figuren).

Posisjonering av hjelpetappen for forskjellige spenninger og frekvenser

Klokkeposisjon I henhold til tabell 103 i EN 60309-2:1999+A1:2007+A2:2012

Nominell driftsspenning (i V)

Frekvens (i Hz)

Hjelpetappens henholdsvis -sporets posisjon (i forhold til basistapp henholdsvis basisspor = 6 t)

20 - 25

50 og 60

Hjelpetapp eller -spor finnes ikke

40 - 50

50 og 60

12

20 - 25

and

40 - 50

100 - 200

300

400

> 400 - 500

Likestrøm

 4

 2

 3

11

10

25

Likestrøm*

8 *For bærbare elektriske inkubatorer – bruk med 12 V eller 24 V likespenning i ambulanser eller helikoptere.

 

Posisjonene 1 og 9 er reservert for fremtidige standardiseringer. Av konstruksjonsmessige årsaker kan ikke posisjonene 5, 6 og 7 brukes.

Identifikasjonsfarge

Hvis nominell driftsspenning i tillegg til påbudt tekst også merkes ved hjelp av farge, skal fargekoden i EN 60309-1:1999, tabell 2 brukes:

Nominell driftsspenning

Identifikasjonsfarge

RAL*

20 - 25 V

Fiolett

4001

40 - 50 V

Hvit

7035

* RAL-spesifiseringen stammer fra MENNEKES, fordi det ikke er spesifisert i standarden EN 60309-1:1999.

Velg det rette produktet her:

Vanlige spørsmål, teknisk kundeservice, kurs og fabrikkbesøk

Har du flere spørsmål om elektroteknologi og pluggenhetene våre? Da er det bare å se på siden vår med vanlige spørsmål! Hvis du ikke gjør noen funn her, er det bare å ta kontakt med vår tekniske kundeservice.

Trenger du detaljert kursing i bruk av pluggenhetene våre, eller ønsker du innsikt i produksjonen vår med et lokalt fabrikkbesøk? Da er det bare å snakke med kursteamet vårt!