Choose your country

MENNEKES

CEE-STIKKFORBINDELSER FOR NOMINELL DRIFTSSPENNING PÅ OVER 50 V

Posisjonering av jordet stikkontakt slik at forskjellige spenninger og frekvenser ikke kan forveksles. Identifikasjonsfargene tilsvarer den nominelle spenningen.

* Klokkeposisjoner som ikke er standardisert og dermed ledige for spesiell bruk av stikkforbindelser.
** Klokkeposisjoner som ikke er i bruk

Den jorda kontaktens posisjon

Ved stikkforbindelser på over 50 V er en jordet kontakt obligatorisk. For at en forveksling ikke skal kunne skje, er stikkontakter utstyrt med et spor og pluggene med en tapp. Kontaktstiften eller kontakthylsen for jordlederen har en bestemt posisjon i forhold til tappen eller sporet som er fast plassert på beskyttelseskraven, alt etter hvilke elektriske verdier som kreves. De forskjellige utførelsene er benevnt etter klokken (tabell 104 fra EN 60309-2:1999 + A:2007 + A:2012).

Kontaktstiften for jordlederen har en større diameter enn kontaktstiftene til ytterlederne, og kan ikke føres inn i kontakthylsene til ytterlederne. Slik hindres feil sammenkobling. Det er viktig at en bruker ikke kan endre posisjonen til den jordede kontakten eller til en eventuell N-kontakt i forhold til sporet i stikkontakten eller tappen på pluggen. Det må heller ikke være mulig å sette inn en plugginnsats i et stikkontakt- eller koblingshus.

Merking og posisjonering av kontaktene

Ved stikkforbindelser som kobles til flere ganger må kontaktene være merket med symboler på følgende måte:

  • Ved tre ytterledere må fasekontaktene merkes med symbolene L1, L2, L3 eller 1, 2, 3. Hvis en nøytralkontakt finnes, må den merkes med bokstaven N. Den jorda kontakten merkes med symbolet 
  • Ved én ytterleder merkes denne med et symbol for den aktive polen L/+ og symbolet for den jorda kontakten, hvis denne finnes.

Kontakthylsene på stikkontakter og koblinger med nominell driftsspenning på over 50 V må være plassert med urviseren sett rett forfra.