Choose your country

MENNEKES

IP-KAPSLINGSGRADER

Når de er montert for bruk etter bestemmelsene, må stikkontakter og koblinger være i henhold til oppgitt kapslingsgrad. Det gjelder både når pluggen er satt i og når den ikke er satt i. Kapslingsgraden for plugger og apparatplugger gjelder bare når de er forbundet med en komplementær del av stikkforbindelsen eller med et fast deksel, hvis dette finnes.

CEE-stikkforbindelser må være IP 44 eller IP 67. CEE-stikkforbindelser med merkestrøm på 100/125 A må være IP 67.

Hvis stikkontakter med 100/125 A er festet i huset eller danner én komponent sammen med dette, kan hele anlegget også være IP 44.

For stikkontakter med kapslingsgrad IP 67 finnes det et standardisert bajonettsystem som gjør betjeningen lettere, spesielt under tøffe driftsforhold.

I informasjonen om enhetene er kapslingsgrad IP 44 eller IP 67 oppgitt.

Opplysninger om IP-kapslingsgrader (IP-kode) finner du i standarden DIN EN 60529:2014-09 (VDE 0470 del 1).

Merknad for bruk av mobile fordelere

Vær oppmerksom på at vanlige stikkontakter SCHUKO® i henhold til DIN VDE 0620 og DIN 49440 ff. er konstruert slik at de bare oppfyller kapslingsgrad IP 44 når lokket er på. Når lokket ikke er på, kan inntrenging av vann rundt den jordede kontakten ikke forhindres.

IP-kapslingsgrad for hus I henhold til IEC 60529, EN 60529, DIN EN 60529 (VDE 0470 del 1)

1. siffer

IEC 60529

Beskyttelse mot fremmedlegemer:

Beskyttelse mot berøring:

0

Ingen beskyttelse

Ingen beskyttelse

1

Beskyttelse mot faste fremmedlegemer med en diameter på ≥ 50 mm

Beskyttelse mot berøring med hånd

2

Beskyttelse mot faste fremmedlegemer med en diameter på ≥ 12,5 mm

Beskyttelse mot berøring med en finger

3

Beskyttelse mot faste fremmedlegemer med en diameter på ≥ 2,5 mm

Beskyttelse mot berøring med verktøy

4

Beskyttelse mot faste fremmedlegemer med en diameter på ≥ 1,0 mm

Beskyttelse mot berøring med tråd

5

Beskyttelse mot støv i skadelige mengder

Fullstendig beskyttelse mot berøring

6

Støvtett

Fullstendig beskyttelse mot berøring

2. siffer

IEC 60529

Beskyttelse mot vann:

0

Ingen beskyttelse

1

Beskyttelse mot dryppvann

2

Beskyttelse mot fallende dryppvann når huset har en vinkel på inntil 15°

3

Beskyttelse mot fallende dråper helt til 60° over horisontalplanet

4

Beskyttelse mot sprutevann fra alle retninger

5

Beskyttelse mot strålevann (dyse) fra alle vinkler

6

Beskyttelse mot kraftig strålevann

7

Beskyttelse mot kortvarig neddykking i vann

8

Beskyttelse mot varig neddykking i vann

9

Beskyttelse mot vann ved rengjøring med høytrykk/dampstråle, spesielt landbruk