Choose your country

MENNEKES

Installasjonsretningslinjer

Ved installering og bruk av elektriske apparater må man alltid utvise forsiktighet. Det må tas hensyn til gjeldende forskrifter, standarder og sikkerhetsforskrifter. Det er installatøren som er ansvarlig for at disse bestemmelsene overholdes.

MENNEKES CEE-stikkforbindelser produseres i henhold til følgende standarder:

  • IEC 60309-1
  • IEC 60309-2
  • EN 60309-1
  • EN 60309-2
  • DIN EN 60309-1/VDE 0623 del 1
  • DIN EN 60309-2/VDE 0623 del 2