Choose your country

MENNEKES

CEE-STIKKFORBINDELSER FOR NOMINELL DRIFTSSPENNING TIL 50 V

Ved stikkforbindelser til 50 V er det ikke nødvendig med en jordet kontakt. Her brukes derfor en basistapp og en tilleggstapp. Basistappen står alltid i klokkeposisjon 6. Hjelpetappen står i en klokkeposisjon i henhold til tabell 103 i EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012 (se nedenfor), alt etter spennings- og frekvensverdi. Kontakthylser i stikkontakter og koblinger med nominell driftsspenning til 50 V må være posisjonert som i vist i EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012 ark 2-VIII (se også tegningen nedenfor).

Tegning: Stikkontakter og koblinger U = 40 til 50 V, 50 til 60 Hz, hjelpetapp 12 t

Posisjonering av hjelpetappen for forskjellige spenninger og frekvenser

Klokkeposisjon I henhold til tabell 103 i EN 60309-2:1999+A1:2007+A2:2012

Nominell driftsspenning (i V)

Frekvens (i Hz)

Hjelpetappens henholdsvis -sporets posisjon (i forhold til basistapp henholdsvis basisspor = 6 t)

20 - 25

50 og 60

Hjelpetapp eller -spor finnes ikke

40 - 50

50 og 60

12

20 - 25

and

40 - 50

100 - 200

300

400

> 400 - 500

Likestrøm

 4

 2

 3

11

10

25

Likestrøm*

8 *For bærbare elektriske inkubatorer – bruk med 12 V eller 24 V likespenning i ambulanser eller helikoptere.

 

Posisjonene 1 og 9 er reservert for fremtidige standardiseringer. Av konstruksjonsmessige årsaker kan ikke posisjonene 5, 6 og 7 brukes.

Identifikasjonsfarge

Hvis nominell driftsspenning i tillegg til påbudt tekst også merkes ved hjelp av farge, skal fargekoden i EN 60309-1:1999, tabell 2 brukes:

Nominell driftsspenning

Identifikasjonsfarge

RAL*

20 - 25 V

Fiolett

4001

40 - 50 V

Hvit

7035

* RAL-spesifiseringen stammer fra MENNEKES, fordi det ikke er spesifisert i standarden EN 60309-1:1999.