Choose your country

MENNEKES

KUNSTSTOFF MED HØYERE BESTANDIGHET MOT KJEMIKALIER - Teknisk termoplast - PBT

For bruk på driftsområder eller arbeidsplasser hvor bruk av kjemikalier eller andre aggressive stoffer krever valg av et annet kunststoff, tilbyr MENNEKES produktserier med høyere bestandighet mot kjemikalier. Produkter av dette kunststoffet forener gode mekaniske, termiske og elektriske egenskaper med høy kjemikaliebestandighet og dimensjonsstabilitet, og blir derfor mest brukt i kjemisk industri, i raffinerier, i næringsmiddelindustrien, i vaskeanlegg etc.

Høy bestandighet mot:

 • Saltvann
 • Vaskemiddel
 • Matfett
 • Vannholdig såpeløsning
 • Natronlut
 • Motorolje
 • Melk
 • Kalilut
 • Fruktjuice
 • Dieselolje
 • Bensin
 • Vannholdig ammoniakk